Jugw to dua, malowniczo pooona wie w Grach Sowich.

 

Jugw ley pomidzy grzbietem Gr Sowich, u podna  malowniczych zboczy Grabiny, Kalenicy, Rymarza i  Gry mij a Wzgrzami Wyrbiskimi. Jest typow wsi acuchow z licznymi koloniami i przysikami o dugoci ok. 4,5 km zajmujc rozleg dolin wzdu Jugowskiego Potoku.

 

 Widok na Gry Sowie z drogi na Przecz Jugowsk.

Odgazienia miejscowoci Jugw cign si wysoko, dolinami potokw  a do granicy lasu po Przecz Jugowsk(805m) a z przeciwnej strony  do przedmiecia Nowej Rudy - Zdrojowiska i do wsi Przygrze z  ktr Jugw  czy droga z Woliborzem. Miejscowo Jugw jest pooona w pnocno – zachodniej czci powiatu kodzkiego oraz Gminy Nowa Ruda.  

 

Jugw Gry Sowie, centrum miejscowoci.

Znaczna dugo Jugowa powoduje due zrnicowanie wysokoci nad poziomem morza midzy grn czci wioski - pooon na poziomie 650 m, a jej doln – poudniow czci lec na wysokoci 420 m. Uskoki tektoniczne o charakterze poprzecznym wyksztaciy urokliwe i widokowe wzgrza, z ktrych otwieraj si przepikne panoramy Wzgrz Wodzickich i Gr Sowich.

   

 

Obecni mieszkacy Jugowa to potomkowie osadnikw wojskowych przybyych z centralnej Polski, repatriantw zza Buga, osb powracajcych z emigracji zarobkowej z zachodniej Europy – gwnie polskich grnikw pracujcych we Francji (Masyw Centralny, okolice Lilie, we wsi istnieje Towarzystwo Przyjani Polsko – Francuskiej ), jak rwnie wielu niemieckich grnikw, ktrzy pozostali w Jugowie po zakoczonej wojnie. Jedn z tradycji mieszkacw obecnego Jugowa,  odziedziczonych po ojcach jest hodowla gobi pocztowych, przy ulicy Gwnej istnieje siedziba sekcji Polskiego Zwizeku Hodowcw Gobi Pocztowych w Jugowie,  zostaa zaoona w1946 roku i dziaa do dnia dzisiejszego. Polski Zwizek Hodowcw Gobi Pocztowych uzna Sekcj z Jugowa  za najlepsz sekcj redni w caej Polsce.

 

Jugw - typowe sudeckie  osiedle domkw  jednorodzinnych.

Przez miejscowo przebiegaj dwa szlaki turystyczne - cznikowe oraz gwny szlak sudecki im. M. Orowicza. Na szczycie Kalenica znajduje si jedyny w Grach Sowich -  rezerwat przyrody "Bukowa Kalenica" pooony na  obszarze Jugowa, oraz wiea widokowa bdca znakomitym punktem widokowym na Sudety rodkowe.

                       

Wierzchoek Kalenicy (964 m) zajmuje stalowa, aurowa dwupoziomowa wiea widokowa z 1923 roku, o wysokoci 20 m. Te 70 stopni warto, a nawet trzeba pokona, stal jest solidna, ale przewity bardzo due, wic przy oblodzeniu naley zachowa najwysz ostrono.

 

Okoliczne gry a w nich szlaki turystyczne oraz trasy narciarskie i rowerowe, daj wspania  moliwo zorganizowania pobytu latem jak i zim  i stanowi o wysokich walorach uytkowych i turystycznych tej miejscowoci.

Na zdjciu powyej, popularne miejsce odpoczynku,, Sowiego-rowera''  przy Jugowskim Potoku , dawna osada Nagra. Zielony szlak turystyczny biegncy drog obok, prowadzi do Zygmuntwki i dalej na Przecz Jugowsk. Jak wida na zdjciu - to nie tylko  moje ulubione miejsce.

 

 

                                                               

Nagra w zimie

 

Jugw jest siedzib rozlegego nadlenictwa obejmujcego najwiksz  cz Gr Sowich. Lasy wok Jugowa obfituj w jagody i  wyjtkowe okazy grzybw, jest tu mnstwo najbardziej poszukiwanych  prawdziwkw a take  podgrzybki, kurki i kolaki.

 

 

 Na zdjciu powyej zabytkowa siedziba nadlenictwa w Jugowie. Pierwsze wzmianki o  paacu w Jugowie, pochodz ju z czasw redniowiecznych. Do II wojny wiatowej paacyk by siedzib rodzinn hrabiego Ludwika von Pfeil und Ellguth.Po wojnie majtek przejo Pastwo Polskie, oddajc go w latach 50-tych w zarzd Lasw Pastwowych.

 

Nadlenictwo Jugw pooone jest w VII Sudeckiej Krainie przyrodniczo-lenej, 2 Dzielnicy - Sudetw rodkowych. Powierzchnia nadlenictwa zajmuje ok. 10 000 ha przygranicznej czci powiatu kodzkiego, na terenie gmin Nowa Ruda, Kodzko, Radkw oraz miasta Nowa Ruda. Obszarem swym obejmuje Gry Sowie, cz Gr Bardzkich, Wzgrza cinawskie oraz Kotlin Noworudzk. W lasach nadlenictwa w Jugowie, ronie gwnie wierk, drugie miejsce zajmuje buk, nastpne w kolejnoci s: db, sosna, brzoza, modrzew, joda, daglezja, jesion, jawor, grab. Obecnie w  lasach prowadzona jest przebudowa drzewostanw na wielogatunkowe z przewag buka oraz z duym udziaem jody. Baza nasienna nadlenictwa to 34 ha wyczonych drzewostanw nasiennych, 284 ha drzewostanw nasiennych gospodarczych, 30 drzew doborowych. Drzewa doborowe to wyjtkowej jakoci daglezje o wysokoci ok. 50 m i piernicy dochodzcej do 100 cm.Nadlesnictwo prowadzi zajcia, z dziemi i modzie, od przedszkola do szk rednich. Razem z Noworudzkim Koem Ekologicznym organizowane s warsztaty dla nauczycieli przedmiotw przyrodniczych.Spotkania edukacyjne odbywaj si zarwno w szkoach i przedszkolach, jak i w terenie- dwie cieki przyrodniczo-edukacyjne:
1. "Szkka lena"
2. "Bagnisty las"

 

                  

Schronisko Kreuzbaude byo budynkiem parterowym, nakrytym dwuspadowym dachem, z przeszklon werand umieszczon na wysokiej podmurwce, majcej w najwyszym miejscu wysoko jednej kondygnacji. Malowniczo pooone tu obok popularnych stokw narciarskich, posiadao restauracje z tarasem i 8 miejsc noclegowych

 

Obiekt wchodzi w skad  schronisk skupionych  wok Przeczy Jugowskiej, zlokalizowanych w najwyej pooonej partii Jugowa - osadzie Nagra (Oberberg). Tu poniej Kreuzbaude czynne byo najstarsze schronisko w Jugowie Zimmermannsbaude z 1895 roku, na zdjciu poniej wida wyranie jaka odlego dzielia te dwa ciekawe ale niestety nieistniejce schroniska.

 

Zimmermannsbaude - schronisko w Grach Sowich, zbudowane w 1895 roku. Na pocztku istnienia bya to maa gospoda i nosia nazw - Gasthof zum Hausdorfer Kreuz, by to niewielki  drewniany obiekt z tarasem od strony poudniowo-zachodniej.

 

Po przejciu  gospody przez Thedora Zimmermanna, do istniejacej gospody dobudowano murowan przybudwk, ktr powikszono na pocztku XX wieku, zmienia ona cakowicie wczeniejszy wygld obiektu.

 

 

Dalej idc w d, wzdu  spywu  Jugowskiego Potoku, gdzie poniej obecnej Bukowej Chaty, istniao pikne schronisko w stylu tyrolskim, Neu Mhl-Baude z piknymi tarasami, z czynn i  bijca rekordy popularnoci restauracj. Schronisko powstao okoo 1914 roku, oferowao jak na owe czasy w Grach Sowich, znaczn ilo 30-tu miejsc noclegowych, rozmieszczonych w 10-ciu pokojach gocinnych. Obecnie jak po wielu obiektach w okolicy Przeczy Jugowskiej, po dawnej szwajcarce nie pozosta prawie aden lad.

 W Jugowie czynne byy jeszcze  dwa schroniska -  Marienbaude pooone w nieistniejcym przysiku  Jastrzebiec ( Khlengrund)  - okolice leniczwki (nad basenem i dalej nad szkk len).

 

 

                                               

Jugw - Jastrzbiec, pocztek XX wieku.

Drugie to  schronisko Franziskabaude nalece do diecezji wrocawskiej i penice przed wojn funkcje domu wypoczynkowego dla modziey katolickiej, po wojnie orodek widnickich Wagonw a obecnie pensjonat Sowi Dwr.

 

W Jugowie znajdziemy ciekawe przykady zabudowy mieszkalnej, opartej na regionalnej architekturze, ktre swoj urod i detalami przycigaj wzrok. 

W lecie  czynny jest w sezonie letnim, piknie pooony odkryty basen, wybudowany przed wojn, znajdujcy si w grnej czci Jugowa.

 

 

                               Stacja Narciarska w Jugowie -  Jugw Park

 

Nartostrady Jugw Park w Jugowie, nale do najlepszych w Sudetach. Zadowol one  bardzo wybrednych i zaawansowanych narciarzy. S dugie, ciekawe i w penej skali trudnoci. Dziki takim cechom, stok na Rymarzu mona porwna tylko do synnego Stoka w okolicach Wisy.

 

   

Na zdjciu odcinek okrnej trasy Jugw-Parku,  nad schroniskiem Zygmuntwka na stoku Rymarza.

Wycig Rymarz czynny jest: Pon-Pt 10-21 Sobota 9-21 Niedziela 9-19. Informacje o pracy grnego wycigu ,,Besterek'' na Jugowskiej Polance, najpewniejsze s po telefonie do obsugi ,,Bukowej Chaty''.

 

                                          Wycig ,,Besterek'' na Jugowskiej Polance.

    

                   

  Na Jugowskiej Polance -  stok Besterek - moemy podziwia bajeczne grskie widoki.

Dojazd na Przecz Jugowsk - na gwny parking, istnieje od dwch stron - od Kamionek (droga Kamionki - Przecz Jugowska doczekaa si nowej nawierzchni i jest dobrze utrzymana) i od Jugowa (lub Sokolca). Mona te dojecha od Jugowa ul. Maachowskiego i  zaparkowa bezporednio pod Bukow Chat, tu obok dolnej stacji stoku ,,Na Rymarzu’’ ale  ta informacja jest skierowana jest gwnie dla  posiadaczy samochodw z napdem 4x4.

 

                         Na zdjciu odcinek okrnej trasy Jugw-Parku od strony Przeczy Jugowskiej. 

 

                                        Na  zdjciu dolna stacja wycigu ,,Na Rymarzu"

 

                                          

Widok na Bukow Chat ze schroniska Zygmuntwka.

Gra mij nad Jugowem - s to znakomite warunki do uprawiania rekreacji lotniczej w dziedzinie: paralotniarstwa, lotniarstwa oraz szybownictwa.Przygotowane startowisko na mijowej Polanie umoliwia loty nad poudniowymi stokami Gr Sowich. Warunkiem wykonywania lotw w tym miejscu jest przestrzeganie zasad ustalonych z nadlenictwem.  Starty moliwe s przy wietrze z kierunkw S-SW. Deniwelacja wynosi okoo 380m. Teren startowiska zosta wygrodzony z obszaru lenej szkki i oznaczony link. Znajduje si ona na wysokoci 50 cm od gruntu. Przy wejciu na teren szkki jest wywieszony regulamin startw. Moliwe loty termiczne i aglowe. Zalecany wiatr do startw do 5 m/s. Ldowisko widoczne jest ze startu, pozbawione istotnych przeszkd terenowych. Jedna z legend gosi e  na Grze mij w drugiej poowie XVIII wieku mieszka kilka miesicy w roku, baron Stillfried -  najwikszy waciciel na Ziemi Kodzkiej w wczesnych czasach. Do swojej myliwskiej chaty w grach, przyjeda zaprzgiem zoonym z oswojonych piknych jeleni. W latach trzydziestych Gra mij bya popularnym celem wycieczek i wybitnym  punktem widokowym. W 1937 roku, Niemcy  zesp skaek na Grze mij, uznawanym powszechnie za najokazalsz grup w caych Grach Sowich, ustanowili  pomnikiem  kultury przyrody.

 

                

 Popularna niemiecka  widokwka z skakami na Grze  mij, z pocztku XX- wieku. 

Jugw i Przeecz Jugowska, to  miejsca znane kademu  turycie  i rowerowemu maniakowi z okolic. Droga na Wielk Sow  z Przeczy Jugowskiej, jest bardzo popularnym pieszym szlakiem i jednym z najwaniejszych punktw wypadowych na Wielk Sow. Przejcie przez Przecz Jugowsk znane byo ju od pocztkw XVII wieku tj. od czasu gdy powsta tu tzw. szlak wglowy z Nowej Rudy do Pieszyc i dalej do Bielawy.Jadc rowerem na Wielka Sow, czy tez do schronisk w Sokolcu, po drugiej stronie szczytu, warto skorzysta z czarnego szlaku rowerowego do Koziego Sioda, (poniej Przeczy Jugowskiej w stron Pieszyc). W 2012 roku na tym odcinku wybudowano now szeroka drog.

 

  

Na zdjciu: Droga - czarny szlak rowerowy do Koziego Sioda - w zimie idealny odcinek na narty biegowe.

Na pocztku drogi (czerwony szlak) na Jugowskiej Polance, znajduj si wiaty z kominkami  i miejsca na ogniska.

 

                    

Na zdjciu powyej: Przecz Jugowska -czerwony gwny szlak sudecki na Wielk Sow.

Historycznym obiektem oferujcym nocleg w Jugowie jest Schronisko PTTK  Zygmutwka  www.zygmuntowka.pl   Pooone jest  na wysokoci 740 m n.p.m. poniej Przeczy Jugowskiej na stoku Rymarza, na terenie Parku Krajobrazowego Gr Sowich. 

 

                       

Schronisko  Zygmutwka - widok na obiekt od strony Bukowej Chaty.

Dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej, narciarskiej i rowerowej. Tu obok schroniska Zygmuntwka, na wycignicia kijka, czynny jest gwny wycig narciarski Jugw- Parku.

 

                                

Schronisko  Zygmutwka - stado owiec na stoku, tuz obok schroniska. 

Jugw - miejscowo  z gwarancj piknych widokw......

 

 

 

 

      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        Schronisko PTTK Zygmuntwka"im.Zygmunta Scheffnera
                                                                    ul. witojaska 30 57 - 430 Jugw